Què és Feskits Estimulació Cognitiva online?

Es tracta d’un innovador sistema de treball que, mitjançant l’ús de noves  tecnologies, permet la realització de tractaments d’estimulació cognitiva online.

Els tractaments estan especialment dissenyats per realitzar un treball d’estimulació capaç de mantenir o millorar les funcions mentals superiors:

  • Atenció i concentració
  • Memòria
  • Funcions executives
  • Percepció i reconeixement
  • Llenguatge
  • Càlcul
  • Orientació espacial i temporal

FesKits Estimulació Cognitiva proposa exercicis especialment dissenyats per estimular totes aquestes facultats.

Contingut dels tractaments

Un tractament es divideix en mòduls de 30 sessions de treball amb una duració de 30 a 50 minuts.

Cada sessió FesKits proporciona una estimulació cognitiva integral mitjançant exercicis dels diferents dominis cognitius: atenció, memòria, llenguatge, càlcul i funcions executives.

Els exercicis augmenten de complexitat a mesura que el pacient els resol. La progressió és independent en cada domini i s’adequa al perfil cognitiu de cada persona.

De què consta un tractament FesKits?

S’ha dissenyat un conjunt de tractaments FesKits, específics per a cada tipus de perfil cognitiu, dels que poden beneficiar-se des de persones grans sanes que desitgen sotmetre’s a un tractament preventiu, fins a pacients que pateixen algun tipus de patologia i necessiten un tractament terapèutic especialitzat, segons el diagnòstic i el grau d’alteració de cadascun dels dominis cognitius.

Design: La Diferencia

Amb la col·laboració de Corporación Fisiogestión