Introducció I+D+i

La Corporació Fisiogestión és una entitat sensibilitzada amb  l'I+D+i. L’any 2004, va crear la Fundació Espai Salut on un dels objectius principals era desenvolupar i coordinar les línies d’investigació de l’organització.

Ambdues entitats treballen conjuntament en projectes d’assistència a persones amb discapacitat, on han incorporat tant les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com la filosofia 2.0 


Design: La Diferencia

Amb la col·laboració de Corporación Fisiogestión