Projectes I+D+i

i-Cf és el centre virtual interactiu de la Corporación Fisiogestión.

La seva finalitat és poder oferir serveis assistencials i altres funcionalitats (educació sanitària, formació a professionals) aprofitant la potencialitat de les noves tecnologies i incorporant la filosofia conceptual de la  web 2.0.

Es tracta d’un entorn molt senzill i intuïtiu que permet, a persones sense grans coneixements d’informàtica, accedir a aplicacions per seguir tractaments i cursos de formació amb un sistema altament personalitzat.

A més de seguir sessions dirigides per professionals, el pacient o cuidador també pot treballar lliurement en altres apartats on troba informació seleccionada i científicament validada, així com exercicis i consells de salut.

Un tercer apartat és la participació a les xarxes socials controlades i supervisades per professionals. Persones amb discapacitat i els seus  cuidadors poden rebre assessorament i estar en contacte amb altres usuaris del sistema que es troben en la seva mateixa situació.

i-CF és una eina molt potent per complementar l’atenció presencial. Permet al pacient practicar els aprenentatges rebuts en els centres de recuperació i estar en contacte amb professionals i altres persones.

És important destacar la filosofia implícita de la plataforma i-CF, dirigida a implicar el pacient en els seus aprenentatges i fer-lo corresponsable de la seva salut.

Design: La Diferencia

Amb la col·laboració de Corporación Fisiogestión